Neodtekajúce odtokové potrubie.

Väčšina problémov s odtokovým potrubím je spojená so sanitárnymi zariadeniami , ako sú umývadlá, drezy, vane, toalety. Niekedy  je však problém v hlavnom kanalizačnom potrubí. Kanalizačná rúra môže byť prasknutá či stlačená dokonca sa môže úplne rozsypať .

Zabezpečujeme samozrejme opravu potrubia od  priemueru 40 mm do 150 mm. Poskytujeme opravy a výmeny poškodených častí odpadového potrubia. Najčastejšími opravami či výmenami sú výmena rozvodov vodyv bytoch či domoch alebo aj klasická prerábka odtokového potrubia drezu, vane umývadla,  kuchynskej linky . Novo a správne naištalované potrubie je základom pre správny prívod a odtok vody. 


Krtkovanie - čistenie drez, umývadlo . vaňa, wc